Zorgboulevard

De Zorgboulevard verbindt
In de Zorgboulevard komen onderwijs, werkveld en innovatie bij elkaar. Deze unieke verbinding vormt de basis voor de zorg van morgen, met betrokken nieuwe medewerkers die kennis hebben van en handelen naar de zorg van morgen.

Meer weten over de Zorgboulevard? Kijk dan op www.zorgboulevardroosendaal.nl
 voor alle informatie!Welkom in de Zorgboulevard

In het nieuwe Kellebeek College aan de Oostelijke Havendijk in Roosendaal is ook een Zorgboulevard gevestigd.
TWB Thuiszorg met Aandacht, S&L Zorg, SDW en het Care Innovation Center met het Huis van Morgen hebben een plek in de Zorgboulevard.
Door deze bijzondere samenwerking kan het dus bijvoorbeeld zo zijn, dat u met uw kind in de Zorgboulevard een bezoekje brengt aan het consultatiebureau, of dat u een cadeautje komt kopen in de Kadosjop van S&L Zorg. Wellicht kent u ook medewerkers of cliënten van SDW die in de Zorgboulevard gevestigd zijn. In het Huis van Morgen, onderdeel van het Care Innovation Center, zijn de nieuwste zorginnovaties te vinden voor ouderen om zo lang als mogelijk plezierig en zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Project Zorgboulevard

Maar de Zorgboulevard is meer dan alleen een fysieke samenwerking met deze partners. Er is een subsidie toekend door het regionaal investeringsfonds. Hier hangen 7 deelprojecten onder, waar diverse (zorg)partners bij betrokken zijn. Meer informatie: Nieuws: Zorgboulevard ontvangt subsidie

Zorgpact
De Zorgboulevard is toegetreden tot het landelijke Zorgpact. Meer informatie op www.zorgpact.nl

Zeven deelprojecten
1 Innovatie Plint – duurzame samenwerking zorgpartijen en onderwijs
2 Accelerated learning – een gezamenlijke visie op zorg en onderwijs
3 Scenarioleren – het ontwikkelen van een viruele zorginstelling
4 Dienstencheque – meerwaarde op de arbeidsmarkt voor studenten van niveau 2
5 CREA in de Wijk- vergroten en delen van creatieve vaardigheden
6 Pilot leerafdeling Weihoek- coachen van BOL studenten
7 Implementatie Zorginnovaties -koppelen, demonstreren en onderzoeken van innovaties

Projectpartners Zorgboulevard

ROC West-Brabant/Kellebeek College www.rocwb.nl
S&L Zorg www.slzorg.nl
SDW www.sdw.nl
Care Innovation Center/Huis van Morgen www.cic-westbrabant.nl
TWB thuiszorg met aandacht www.twb.nl
Da Vinci College www.davincicollege.nl
Stichting Groenhuysen www.groenhuysen.nl
Tante Louise-Vivensis www.tantelouise-vivensis.nl
Bravis ziekenhuis www.bravis.nl

Volg de Zorgboulevard op Facebook
Like ons op Facebook!

Media
150411-BN DE Stem Zorgspecial - Kellebeek-Zorgboulevard - eigen bericht 

Contact
Meer informatie? Karin van Nieuwenhuijzen, programmamanager Zorgboulevard: k.vannieuwenhuijzen@rocwb.nl